Tytuł artykułu: Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych

Autorzy: SOBOTKA, A., RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., PLEBANKIEWICZ, E., ZIMA, K., KOWALIK, M.

Słowa kluczowe: roboty ziemne, metody realizacji, maszyny budowlane

Streszczenie: Roboty ziemne w przedsięwzięciach budowlanych występują jako podstawowe roboty lub składowy element przedsięwzięcia niezbędny podczas wykonywania obiektu budowlanego. Mogą stanowić w znaczącym stopniu o czasie i kosztach jego wykonania. Celem artykułu jest analiza stanu aktualnego realizacji robót ziemnych i jego ocena w aspekcie korzyści przedsiębiorstwa budowlanego podejmującego się takich robót, na podstawie wykonanych badań kwestionariuszowych.

Cytowanie w stylu APA: Sobotka, A., Radziszewska-Zielina, E., Plebankiewicz, E., Zima, K. & Kowalik, M. (2014). Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 3-13.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sobotka, Radziszewska-Zielina, Plebankiewicz, Zima & Kowalik, 2014), następne powołania: (Sobotka i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Sobotka, Anna, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Edyta Plebankiewicz, Krzysztof Zima, Marcin Kowalik. "Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 3-13.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sobotka i inni 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sobotka_Radziszewska-Zielina_Plebankiewicz_Zima_Kowalik_2014_PNIKS, author={Sobotka, Anna and Radziszewska-Zielina, Elżbieta and Plebankiewicz, Edyta and Zima, Krzysztof and Kowalik, Marcin}, title={Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A1/art1.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={3-13}}

Pełny tekst PDF


Go Back